STAV 8 er først og fremmest tiltænkt staveundervisningen i 8. klasse, men er også velegnet som specialundervisningsmateriale. I elevhæftet til 8. klasse sættes der særligt fokus på forveksling af c/s, flertals-r, nutids-r og andre r-problemer. Herudover også på forstavelser, sammensatte ord, sprogrigtighed, forkortelser samt skrift.

Facitbogen indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver i STAV 8 – Elevens bog.

Læs mere om STAV-systemet her.

    ...