I STAV 6 skal eleverne lære, hvordan de bygger sætninger op. De skal lære om udsagnsled og grundled, og hvordan de sætter forskellige tegn, fx komma, udråbstegn og citationstegn. De skal også lære, hvordan de udvider deres sætninger og gør dem mere beskrivende. De skal arbejde med at bruge grammatikken, så de kan rette deres egne tekster.
De skal arbejde med tekster og videoer på internettet og lytte til forskellige tekster. Og i STAV 6 skal de lære at skrive forskellige tekster. De skal lære at skrive berettende om forskellige oplevelser, beskrivende om en sportsgren, forklarende om hvordan noget virker, argumenterende om noget, de brænder for, og fortællende tekster med problemer og løsninger.
I STAV 6 er der skriveskabeloner, som eleverne kan bruge til at opbygge deres tekster.

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

Læs mere her

    ...