Her kan du læse uddrag af Lærervejledning til Regnehuller - Plus, minus og gange / Division og positionssystemet af Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Bruun og Cecilie Carlsen Bach.

Lærervejledningen her knytter sig til de to elevhæfter Regnehuller – Plus, minus og gange og Regnehuller – Division og positionssystemet. Elevhæftet bruges af eleven, i samarbejde med dig som lærer, og eleven kan skrive og tegne i hæftet. 

I lærervejledningen får du en vejledning til hver enkelt side af elevhæfterne med en didaktisering af det, eleven arbejder med. Der er desuden forslag til, hvordan elevens arbejde med opgaverne kan understøttes for at udbedre konkrete regnehuller.

Se mere om Regnehuller og Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

 

    ...