Her kan du læse uddrag af Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme af Anne Vibeke Fleischer & Käte From. 

Forestillingsevnen er central for vores kommunikation og møde med andre. Det er svært, når den som er mangelfuld. Men der er hjælp at hente ...  Hos børn og unge med autisme er forestillingsevnen mangelfuld, men ikke manglende.

Bogen giver let tilgængelig viden om denne gruppe børns neurologiske og neuropsykologiske anderledeshed, præsenterer en række teoretiske begreber og sætter fokus på, hvilke konsekvenser det har i praksis. Målet er at gøre de voksne omkring børn og unge med autisme dygtigere til at forstå, støtte, træne, undervise, opdrage og videreudvikle de enkelte børn og unge i alderen 4-17 år.

Se mere om bogen på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.
 

    ...