Her kan du læse uddrag af Væk fra testtyranniet - Relationel evaluering i skolen af Kenneth J. Gergen & Scherto R. Gill.

Denne bog tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.

Læs mere om bogen på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...