Her kan du læse uddrag af Lederen mellem tvivl og handlekraft af Lotte S. Lüscher.

Hvordan tager man ledelsesmagten tydeligt på sig, samtidig med at man indgår i ligeværdige dialoger med sine medarbejdere? Hvordan kommunikerer man beslutninger, som man dybest set ikke er enig i? Hvor Lotte S. Lüscher i sin første bog, Ledelse gennem paradokset (2012), præsenterede paradokstænkningen i en ledelseskontekst, videreudvikler hun her dens eksistentielle perspektiver og konsekvenser.

Bogen kan købe hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag:
http://dpf.dk/produkt/bog/lederen-mellem-tvivl-handlekraft.

    ...