Her kan du læse uddrag af Kunsten at dvæle i dialogen. Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching® af Reinhard Stelter.

Dialogen er med til at sikre os mennesker et holdepunkt og en integritet i vores måde at agere i verden på. Stopper vi op og dvæler i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden. Hvis vi virkelig lytter til os selv og den anden i dialogen, bliver den ikke et quick fix, men en bæredygtig, meningsfuld samtale, hvor vi kan finde vores etiske ståsted og egne personlige værdier.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.
 

    ...