Efter mange års fremgang har installationsbranchen siden begyndelsen af 2009 oplevet en faldende omsætning på de markeder, der traditionelt har fyldt mest.

Denne udvikling præger stemningen i branchen nu og her, men spørgsmålet er, om der er grund til pessimisme hvad angår markedsudviklingen på bare lidt længere sigt?

CoCoCos analyse viser, at de almindelige, grundlæggende installationsopgaver vil have en stabil udvikling, som på kort sigt primært er drevet af offentlig efterspørgsel.

I årene frem mod 2015 vil især en række specialer være med til at drive en markedsudvikling på 23 pct., svarende til en markedsvækst fra ca. DKK 42 mia. til ca. DKK 52 mia., hvilket er mere end omsætningen i rekordåret 2008.

Vækstens størrelse vil afhænge af, i hvilken grad installatørerne er i stand til proaktivt at præge udviklingen og tilpasse egen virksomhed gennem kundeorientering og bevidste til- og fravalg.

    ...