Karlskronas officiella besöksguide för 2022. Ansvarig utgivare Besöksnäringsenheten, Karlskrona kommun.

Karlskrona's official visitor guide for 2022. Responsible publisher Visiting Industry Unit, Karlskrona Municipality.

    ...