Elbranchen og vvs-branchen har hver for sig tegnet en vision for branchens position i 2022, og hvilken udvikling der skal til for at nå målet. For elbranchens vedkommende er visionen blevet til i et samarbejde mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund.

Formålet med de to visioner er at sætte en fælles retning for branchernes udvikling i de kommende år, som kan lægges til grund for tiltag på organisationsniveau, og som kan være til inspiration for virksomheder og medarbejdere.

    ...