I denne jubileumsutgaven markerer vi
at Norsk Dental Depot/Plandent markerer
120 år i 2023.

 

Vi har en lang historie vi er stolte av og
her får du morsomme og interessante tilbakeblikk.

God fornøyelse!

    ...