Bli med på besøk til Sandnes, se nytten
av mikroskop på Bjerke, tanker om
26 års grensen, en kjeveortopeds erfaringer
med HeySmile aligners, siste generasjon
lystgass og mye mer.
God fornøyelse!

    ...