I dette nummeret deler flere kunder
sine erfaringer med alt fra etablering av
ny klinikk via digital skanning til bruk av
Biodentine og hvordan innkjøp og lager
ble lettere med PlanOrder.

Se om det er noe du kan ha nytte av!

 


 

    ...