Gratulera till ditt nya kök! 

Läs igenom hela guiden före monteringen! För mer detaljerad information till vissa produkter medföljer en separat anvisning. Monteringsguiden läser du i fortsättningen som starka rekommendationer för hur du monterar ditt kök.
Du som har mångårig vana av att montera köksinredningar har kanske andra tillvägagångssätt än de vi rekommenderar vid de olika monteringsmomenten, och dessa går säkert utmärkt att använda. Skulle dock reklamationer uppkomma till följd av fel i sättet att montera, gäller inte reklamationsrätten på produkten.

    ...