Velkommen til Nexans brosjyrer på nett!

Vennligst bemerk følgende:
Benytt mellomrom dersom du skal søke på el.nr. i brosjyrene. Eksempel: Søk "10 347 02".

I kolonnen som heter "El.nr" i tabellene er el.nr markert med rødt. Nummeret er da
klikkbart og fører direkte inn til vår Produktdatabase. I basen er det mer informasjon om
våre produkter, samt at det kan lastes ned datablader.

Brosjyrene er også tilpasset smarttelefon og nettbrett.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på tlf: 64 86 18 00.

 

 

 

 

    ...