NIRAS introducerer BEST 3.0

BEST Vandløb og Natur (BEST VN) udbygges til en ny version (BEST VN 3.0) for at støtte op om den individuelle vurdering – ved at levere en række biologisk- og fysiskfunderede støtteparametre for både den delstrækning og det opland, der analyseres. At operere på strækningsniveau i stedet for opland, giver god mening. De biologiske data, der indsamles afspejler netop typisk situationen på en strækning i stedet for situationen på et opland.

BEST VN 3.0 samler tilgængelige data på én platform og kvalificerer deres grad af væsentlighed i forhold til påvirkning ved inddragelse af direkte effekter, afledte effekter og tager også højde for de indirekte effekter. I BEST VN 3.0 er data sorteret efter kvalitet – en datamatrix – for at kunne udgøre et anvendeligt og effektivt støtteværktøj for sagsbehandleren.

Læs mere om BEST VN 3.0 i denne businesscase.

    ...