Når vi har mulighederne har vi også et ansvar...

Allerede for flere år siden stillede vi os selv det helt store spørgsmål - Hvordan kan Lind og Risør bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer? Hvordan kan vi som byggefirma reducere vores eget CO2 aftryk, såvel som i vores nybyggede huse?

Som virksomhed kan vi naturligvis ikke løfte samtlige 17 verdensmål. Men vi har et ansvar for at fokusere på de verdensmål , hvor vi har en reel mulighed for at gøre den største samfunds- eller miljømæssige forskel - samtidig med, at vi naturligvis også vurderer den
forretningsmæssige værdi. Det betyder dog ikke at vi udelukkende fokuserer på rentable verdensmål, da vi også har fokusområder som ikke bidrager positivt til virksomhedens økonomi.

Efter at have kortlagt vores virksomheds forskellige arbejdspladser, indsatsområder og udviklingsprojekter, har vi identificeret de verdensmål som vi arbejder med - i større eller mindre grad.

I denne brochure giver vi et overblik over hvordan vi arbejder med FN's 17 verdensmål - mod en bæredygtig udvikling.

    ...