Kære skoleledere, lærere og forældre

Forældreforeningen Brug Folkeskolens visuelle håndbog Sammen om skolen er et inspirationsmateriale til at styrke skolernes samarbejde med forældrene.

Håndbogen er udviklet på baggrund af Brug Folkeskolens praksis med møder, workshops og kurser for forældre og lærere og på baggrund af den ”best practice”, vi har mødt på de mange folkeskoler, vi har været på.

Håndbogen lægger vægt på fælles aktiviteter og mindre på mødet med den enkelte forælder. Det er vores overbevisning, at man ved at strukturere skole-forældresamarbejdet på en mere inddragende måde, kan inkludere en større forældregruppe. Derved bliver skole-forældresamarbejdet styrket både for skole og for forældre. Og så mener vi, at faglighed og læring, skal være i centrum, da det giver mening for alle.

Vi anbefaler, at bogen printes i A3 format, da det gør den lettere at læse.
Vil du gerne have Brug Folkeskolen ud på din skole til en temadag eller workshop for lærere og/eller forældre, 

så kontakt os på post@brugfolkeskolen.dk eller på tlf. 26 18 32 42.
Du kan også læse mere om os på www.brugfolkeskolen.dk

    ...