Kære skoleledere, lærere og forældre

”Flere elever i folkeskolen – en håndbog i rekruttering” er et inspirationsværktøj til arbejdet med at rekruttere elever fra jeres lokalområde til jeres skole.

Håndbogen er udviklet på baggrund af forældreforeningen Brug Folkeskolens mangeårige erfaring med at rekruttere elever på skoler i bydele med en mangfoldig beboersammensætning. Vores erfaring er, at rekruttering lykkes bedst når skoleledelse, lærere og forældresamarbejde går hånd i hånd. Denne håndbog er derfor målrettet arbejdet på skolerne med en særlig opfordring til at inddrage jeres forældre og lade dem være ambassadører for skolen.

Håndbogen er bygget op af tegninger og skabeloner, der illustrerer ideer til arrangementer og hjælp til planlægning af disse. Håndbogen er udviklet efter princippet ”stjæl og tilpas”, hvilket indikerer at alle skoler er forskellige, og ideerne skal derfor tilpasses jeres ønsker og behov. I har mulighed for at printe enkelte sider eller hele håndbogen alt efter jeres behov. Vi anbefaler, at i printer skabelonerne i A3 format, så er de lidt nemmere at læse og skrive i.

Brug Folkeskolen står til rådighed med hjælp eller en snak omkring konkrete problemstillinger. I kan finde os på hjemmesiden www.brugfolkeskolen.dk eller skriv en mail til post@brugfolkeskolen.dk.

    ...