Inspirasjon til hva du kan gjøre med bilder som ligger lagret på mobilen eller i skyen. Ulike tips til hvordan du kan benytte bilder når du skal fornye en vegg. Informasjon om hvordan du kan oppgradere bildet, slik at det blir et kunstverk. Nyheter om fotobok, som nå produseres kun i Norge - for bedre kvalitet og kortere leveringstider. Vi har snakket med engasjerte butikkeiere som forteller om tjenester de utfører og om hverdagen i butikk. Håper du blir inspirert til å gjøre noe med de digitale bildene! 

    ...