Livgardeofficeren gennem 50 år

Den Kongelige Livgardes Officersforening blev stiftet i 1969.

Medlemmerne var, og er, officerer med tilknytning til Livgarden. En sluttet flok, som stadig værner om denne tilknytning, men ellers er næsten alt forandret på de 50 år siden stiftelsen.

Mennesket bag officeren har forandret sig sammen med nye opgaver og det omgivende samfund. De følgende nedslag er et forsøg på at beskrive nogle af disse forandringer, og hvorfor de fandt sted.

 

 

    ...