Her kan du læse uddrag af Vejledning til SBU 0-3 år.

Screening af Børns Udvikling (SBU) – 0-3 år er en danskudviklet screening, som vurderer det 0-3 årige barns sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling.

Se mere om SBU 0-3 år på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...