Her kan du læse uddrag af Skammen, nuet & nærværet.

I denne bog beskriver og undersøger Lars J. Sørensen, hvad skam er, hvordan den sanses og føles, hvordan den er et mellemmenneskeligt fænomen, hvordan skam, skyld og forkerthed er forbundet, og hvordan skammen kan afhjælpes.

Vigtige temaer bliver taget op: identitet, væren, krop, ære, magt, respektfuldhed, forbundethed, klimaskam mv.

Se mere om Skammen, nuet & nærværet på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.
 

 

    ...