Her kan du læse uddrag af Sjælens længsel af Lars J. Sørensen.

Med udgangspunkt i barnets udvikling kortlægger bogen personlighedens forskellige karakterstrukturer, som de viser sig i krop og psyke. Med teori, eksempler og cases fra terapien illustreres, hvordan karakterstrukturerne hører sammen med forskellige livsholdninger med hver deres temaer, overlevelsesstrategier og styrkesider. Kendskabet til disse er bogens vej til at forene og opløse nogle af de sværeste paradokser ved det at være menneske.

Sjælens længsel kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/sjaelens-laengsel.

    ...