Her kan du læse uddrag af Psykoterapi. Teori og forskning af Esben Hougaard.

Bogen giver en samlet, integrativ oversigt over psykoterapiområdet, der går på tværs af de traditionelle terapiretninger. Det er en grundantagelse, at adfærd, kognition, emotion og interpersonelle relationer er centrale psykiske systemer i forbindelse med psykoterapi, og at de terapeutiske hovedskoler yder forskellige bidrag i forbindelse med særlige psykiske systemer.

Denne 3. udgave af bogen er gennemgribende revideret og videnskabeligt opdateret med den nyeste forskning.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.
 

    ...