Her kan du læse uddrag af HÅNDTERE, EVALUERE, FORANDRE - med low arousal og afstemt pædagogik af Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund.

Denne bog kombinerer low arousal-principperne og den personcentrerede tilgang til en pædagogisk helhed. Værktøjerne er inddelt i tre forskellige værktøjskasser: håndtere, evaluere og forandre. Som personale eller forælder har du brug for at kunne mestre alle tre: I perioder med stress og kaos skal du være i stand til at håndtere, og derefter skal du kunne vurdere årsagerne til stress og kaos og kunne finde ud af, hvilken form for støtte personen har brug for.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...