Her kan du læse uddrag af Adfærdsproblemer hos anbragte unge af , , ,

I dag er omkring 3.400 unge anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution. Hvis det skal lykkes personalet at hjælpe de anbragte unge, skal de kunne håndtere vanskelige situationer på en ordentlig måde og være ekstremt dygtige til at håndtere trusler og provokerende adfærd, ligesom de skal kunne nedtrappe konfliktsituationer.

Med udgangspunkt i low arousal-pædagogik henvender bogen sig til alle faggrupper, der arbejder med anbragte unge, og den opfordrer alle til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og for de unges trivsel, tryghed og udvikling.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag: http://dpf.dk/produkt/bog/adfaerdsproblemer-hos-anbragte-unge.

 

    ...