Her kan du læse uddrag af ACT - spørgsmål & svar. Terapeutens guide til 150 typiske udfordringer i Acceptance & Commitment Therapy af Russ Harris.

På baggrund af Russ Harris' omfattende viden om og erfaring med ACT giver han svar på 150 af de mest relevante og tilbagevendende spørgsmål om anvendelsen af ACT-terapi. Heriblandt effektive strategier til at opklare misforståelser om mindfulness og accept, til at håndtere tilbageholdende eller umotiverede klienter og til at overkomme de barrierer, der kan være i værdiafklaringen. 

I bogen præsenterer forfatteren desuden for første gang sin nye model og ramme for ACT-terapi – valgpunktsmodellen – og de mange kreative måder, modellen kan anvendes på. 

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via www.dpf.dk. 

 

    ...