Styrkekompasset er et dansk udviklet kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers eller pædagogs vurdering.

Læs mere om Styrkekompasset her

    ...