STAV 0 er et undervisningsmateriale til 0. klasse/børnehaveklasse, der lægger op til, at eleverne kan arbejde med sproget på mange forskellige måder. Der arbejdes med fortælling, oplevelser, lege, sange m.m.

Stav 0 – Lærerens bog indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt sproglige og pædagogiske kommentarer.

Læs mere om SATV her. 

    ...