Elevhæfte til Sprogvurdering - Bogstavkendskab 0.-1. klasse.

Bogstavkendskab er en af de vigtigste forudsætninger for at komme godt i gang med læsningen. 

I materialet Sprogvurdering Bogstavkendskab 0.-1. klasse er det nemt at vurdere elevens bogstavkendskab. Her testes elevens visuelle kendskab til alfabetets store og små bogstaver og elevens egen skrivning af de store og små bogstaver. Materialet er opbygget systematisk. Først testes kendskab til vokalerne, dernæst konsonanterne i rækkefølgen: læbe-, fortunge-, bagtunge- og halslydene. Til sidst de konsonater, der ikke har en selvstændig lyd.

Læs mere om Sprogvurdering her. 

    ...