Her kan du læse uddrag af Lærervejledning til SK - Skriftlige Kompetencer.

SK er en digital prøve til 5.-7- klasse, som giver et nuanceret indblik i dine elevers skriftlige kompetencer og dermed et præcist grundlag for at planlægge undervisningen.

Se mere om SK-prøven på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...