I Elevhæftet arbejder eleven med opgaver inden for koordinatsystemer, geometriske figurer og forskellige flytninger. Du bruger som lærer din viden om eleverne fra arbejdet med Matematikvanskeligheder til at vælge, hvilke dele af hæftet eleverne skal arbejde med, og hvilke supplerende materialer og kontekster der eventuelt inddrages.

Elevhæfterne Regnehuller er knyttet til  Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.

Læs mere her

    ...