Sproglige udfordringer er en væsentlig, men ofte overset kilde til vanskeligheder i matematik.

De sproglige udfordringer kan handle om matematikkens særlige genretræk, men også om den kontekst som matematik placeres i. Både den kontekstafhængige og genremæssige dimension i sproget spiller en vigtig rolle.

Ord & matematik af Mikkel Stoltenberg Bruun er et lettilgængeligt materiale for lærere og elever, der adresserer disse sproglige udfordringer.

Læs mere om Ord & matematik geometri her. 

    ...