Her kan du læse uddrag af Videoanalyse i team af Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk og Mette Christensen i samarbejde med Tina Harmon.

Alle mennesker kommunikerer fra fødslen og til livets ophør. Men for nogle er kommunikationen besværliggjort af funktionsnedsættelser. Omgivelserne kan derfor have svært ved at se deres signaler og udtryk som kommunikation og respondere på dem. Arbejdsmåden videoanalyse i team er en hjælp til at overkomme denne forståelseskløft.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Danskk Psykologisk Forlag på http://dpf.dk/produkt/bog/videoanalyse-team.

    ...