Prøvematerialet Tidlige tegn – på faglige udfordringer er udviklet med det formål at afdække elevernes individuelle kognitive forudsætninger. På baggrund heraf kan der træffes kvalificerede beslutninger om, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges for den enkelte elev.

Se mere om Tidlige tegn og de tilhørende træningshæfter HUSK & LÆS 1-4, HUSK & REGN 1-4 og HUSK & SKRIV 1-4 på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside

    ...