Her kan du læse uddrag af Styrk skolen af Mette Marie Ledertoug.

Styrk skolen anviser forskellige praktiske muligheder og metoder til kortlægning af styrker og indeholder desuden et stort inspirationskatalog af små og store øvelser til udforskning af styrker.

Styrk skolen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via: http://dpf.dk/produkt/undervisning/styrk-skolen.

    ...