Her kan du læse uddrag af Stille elever i skolen af Anne-Lise Sæteren.

Alle lærere møder elever, der virker tilbagetrukne, generte, sky, ængstelige eller indadvendte. Bogen giver konkrete metoder, som læreren kan bruge til at imødekomme og hjælpe de stille elever, så de oplever mestring og udvikling i klasselokalet.

Bogen kan købe shos boghandlerne eller direkte via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...