Her kan du læse uddrag af Sansemotorik og samspil af Connie Nissen.

Bogen giver en letforståelig indføring i centrale elementer i sanseintegration, motorik, hjernen, nervesystemet, leg og samvær. Indeholder en række genkendelige cases og giver mange konkrete bud på, hvordan pårørende og professionelle ved hjælp af små ændringer kan skabe bedre muligheder for børns udvikling.

Bogen kan købes hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag via http://dpf.dk/produkt/bog/sansemotorik-samspil.

    ...