Her kan du bladre i SKRIV derudad 3 af Maria A. Skelbæk-Bundesen.

I materialet til 3. klasse skal eleverne skrive i fremstillingsformerne instruerende, fortællende, beskrivende og informerende. De skal arbejde med fire forløb, hvor de skal skrive en instruktion til forældre på skolen, en fabel om regler, et brev til en ven og en kampagne om bevægelse.

Med SKRIV derudad lærer eleverne at skrive i autentiske skrivesituationer. Materialet sætter elevernes skrivekompetencer i spil og gør skrivningen meningsfuld for eleverne.

Se mere om SKRIV derudad på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...