Her kan du læse uddrag af SKRIV derudad 2 af Maria A. Skelbæk-Bundesen.

Med SKRIV derudad lærer eleverne at skrive i autentiske skrivesituationer. Materialet sætter elevernes skrivekompetencer i spil og gør skrivningen meningsfuld for eleverne.

I materialet til 2. klasse skal eleverne skrive i fremstillingsformerne instruerendefortællendebeskrivende og informerende. De skal arbejde med fire forløb, hvor de skal skrive instruktioner til lege til 0. klasserne, billedfortællinger til biblioteket, tekster om dyr til en fagbog og om en oplevelse. 

Se mere om SKRIV derudad på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...