Her kan du læse uddrag af Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet af Lena Lindenskov & Peter Weng.

Materialet har fokus på de ændringer i forventninger, krav og mål, som eleverne møder i skiftet fra indskoling til mellemtrin. 

Læs mere på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...