Her kan du læse uddrag af Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin af Lena Lindencrone, Pia Beck Tonnesen og Peter Weng.

Matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin er et redskab til matematiklærere i arbejdet med at støtte elever i matematikvanskeligheder på de ældste klassetrin. Materialets tilgang bygger på forfatternes begreb ’regnehuller’,der bl.a. indebærer, at matematikvanskeligheder kan imødegås med mange forskellige strategier.

Køb bogen hos boghandlerne eller direkte hos Dansk Psykologisk Forlag på: http://dpf.dk/produkt/undervisning/matematikvanskeligheder-aeldste-klassetrin.

    ...