Her kan du læse uddrag af Ledelse af kvalitet i daginstitutioner. Sådan omsætter I teori og mål til god praksis af Sebastian Damkjær-Ohlsen.

Denne bog er til daginstitutionsledere på alle niveauer og til pædagogiske konsulenter. Den viser, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med at skabe god kvalitet i hele daginstitutionen. 

Læs mere om bogen på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...