Dette nummer af Kognition & Pædagogik stiller skarpt på temaet pædagogisk ledelse. På alle niveauer i uddannelsessystemet har der i det seneste årti været en intensiveret interesse for pædagogisk ledelse, både nationalt og internationalt. Hvad udtrykket “pædagogisk ledelse” dog dækker over, og hvordan den konkret gennemføres, er der forskellige tilgange til.

Se mere om Kognition & Pædagogik 117 på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...