To af de mest vedholdende og indædte problemer i dansk uddannelse er 1) restgruppe-problemstillingen og 2) de udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet (fx kraftigt faldende antal ansøgere og alt for få praktikpladser og for ringe gennemførelsesprocent).

Den nye ungdomsuddannelse, FGU, prøver at tage fat i begge disse problemområder. Dette temanummer behandler det hele: restgrupper, erhvervsuddannelse og FGU.

Se mere om Kognition & Pædagogik 116 på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...