Her kan du læse uddrag af Manual til KIDS Klub af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose.

KIDS Klub
er et forskningsbaseret redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i klubtilbud til børn og unge mellem 10 og 18 år. Målet er efterfølgende at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børn og unges betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Du kan læse mere om KIDS Klub på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...