Her kan du læse uddrag af KIDS Fritid - Kvalitetsudvikling i fritidsinstitutioner af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose.

KIDS Fritid er et redskab til at evaluere den pædagogiske kvalitet i fritidsinstitutioner for børn. Formålet er efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for at leve et godt børneliv, lære noget og udvikle sig.

Til KIDS Fritid hører et online scoringsprogram, der giver adgang til vurderingsskemaerne, og hvord et er muligt at generere forskellige former for rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne.

Se mere på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...