Her kan du læse uddrag af KIDS Dagpleje - Evaluering og kvalitetsudvikling af Charlotte Ringsmose & Grethe Kragh-Müller.

KIDS Dagpleje er et forskningsbaseret redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i dagplejen. Målet er efterfølgende at udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling.

Se mere om KIDS Dagpleje på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

 

    ...