Her kan du læse uddrag af KIDS - Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, 2. udgave.

KIDS - Kvalitetsudvikling i daginstitutioner er et anerkendt dansk-udviklet redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner. KIDS er forskningsbaseret og har fokus på at vurdere og udvikle rammerne for børnenes tricsel, læring og udvikling.

Se mere om KIDS på Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside.

    ...